Doctors of science

1. Pilipuk Andrey Vladimirovich

2. Anatoly Saiganov

3. Shpak Alexander Petrovich

 

1. Baranovski Stanislav Ivanovich

2. Belsky Valery Ivanovich

3. Blankman Yakov Maksovich

4. Valuev Valentin Vasilyevich

5. Gerashchenko Anatoly Nikolaevich

6. Goryachko Nikolay Ivanovich

7. Gusakov Vladimir Grigorievich, academician of the National Academy of Sciences of Belarus

8. Daineko Alexey Evgenievich Ivanovich

9. Dogil Leonid Filippovich

10. Eliseeva Tamara Pavlovna

11. Efremenko Vasily Vladimirovich

12. Leonid Danilovich Zalevsky

13. Zapolsky Mikhail Ivanovich

14. Zayats Nikolay Emelyanovich, corresponding member. NAS of Belarus

15. Ilina Zinaida Makarovna, corresponding member. NAS of Belarus

16. Kachuro Ivan Mikhailovich

17. Kiveisha Elena Ivanovna

18. Kireenko Natalia Vladimirovna

19. Kavalerchik Konstantin Matveyevich

20. Leshchilovsky Pyotr Vikentievich

21. Linevich Anton Vladimirovich

22. Lych Gennady Mikhailovich, academician of the National Academy of Sciences of Belarus

23. Miloserdov Vladimir Vasilyevich, academician of RAAS

24. Papkovskaya Pelageya Yakovlevna

25. Prokopenko Nikolay Fedorovich

26. Tikhonovsky Nikolay Stanislavovich

27. Shapiro Boris Mironovich