Вы здесь

16. Рост дабрабыту сельскiх працаунiкоу

ББК 65.9(2)32

С77

Рост дабрабыту сельскiх працаунiкоу / Н. А. Старавойтава [и др]. – Минск : Ураджай, 1982. – 64 с.

 

У кнізе раскрываецца ўплыў аграрнай палітыкі КПСС на рост дабрабыту працаўнікоу вёскі. Паказана змяненне ўмоў і характару працы ў сувязі з прераводам сельскай гаспадаркі на індустрыяльную аснову. Разглядаецца ўздзеянне фондай грамадскага спажывання на рост дабрабыту калгаснікаў і працаўнікоў саўгасаў.

Для кіраўникоў, спецыялистаў гаспадарак, прапагандыстаў, слухачоў гурткоў систэмы эканамичнай адукацыі, народных універсітэтаў сельскагаспадарчых ведаў.