5. У мелiярацыi зямель - велiзарны рэзерв сельскай гаспадарк

Вы здесь

БВК 40.6

Л 88

УДК 631.6

Рэцэнзент: кандидат эканамiчных навук А. А. 3еляноўскi, Лыч Г. М.
 У мелiярацыi зямель - велiзарны рэзерв сельскай гаспадаркi.— Мн.:    Ураджай, 1980.—47 с. (Аграр. палiтыка КПСС у дзеян). 15 к.
У брашуры расказваецца аб маштабах i перспектывах мелiярацыi зямель, аб уплыве яе на развiццё сельскай гаспадаркi, прадукцыйнасць працы. Паказана роля мелiярацыi ў вырашэннi сацыяльна-эканамiчных праблем вёскi.
Для работнiкаў сельскай гаспадаркi, а таксама слухачоў гурткоў сiстэмы эканамiчнай адукацыi i народных унiверсiтэтаў сельскагаспадарчых ведаў.